RM ONYX HD
RM ONYX HD

vodena baza

RM GRAPHITE HD
RM GRAPHITE HD

akrilna boja vrhunske kvalitete, visokog sjaja i dobro pokrivna

RM BASIC CLEAR CP
RM BASIC CLEAR CP

osnovni bezbojni lak

RM CHRONOLUX CP
RM CHRONOLUX CP

bezbojni lak prvenstveno namjenjen za popravke, bez vremena isparavanja, suh nakon 10 minuta na 60°C

RM CRYSTALCLEAR CP
RM CRYSTALCLEAR CP

vrhunski bezbojni lak za najzahtjevnije poslove

RM AERO-MAX 950
RM AERO-MAX 950

razrjeđivač za prelaze u spreju 400 ml

RM MT 900
RM MT 900

sredstvo za dobivanje strukturirane površine

RM

Klikom na ikonicu pogledajte detalje i cijeli opis proizvoda.